До відома здобувачів

Здобувачам наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

УВАГА!

22.10.2019 р. набув чинності наказ МОН України №1220 від 23.09.2019 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». Ознайомитися з наказом можна за посиланням

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19

Відповідно, наказ МОНмолодьспорту №1112 від 17 жовтня 2012 р. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступені в доктора і кандидата наук втратив чинність.

 

При цьому вимоги до оформлення автореферату дисертації залишилися незмінними і регламентуються Бюлетенем ВАК України, № 9-10, 2011 р.

 

“Рекомендації МОН України щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)”

 

Корисні посилання:

 

Актуальний перелік наукових фахових (в тому числі електронних) видань знаходиться на інтернет-сторінці Міністерства освіти і науки України за посиланням:

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

 

Загальні вимоги до здобувачів наукових ступенів доктора і кандидата наук, їх дисертацій, а також загальний порядок присудження відповідних наукових ступенів регламентуються Постановою КМУ №567 від 24.07.2013 (зі змінами) «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

(дія Порядку, затвердженого цією Постановою, поширюється виключно на осіб, які продовжують здобувати наукові ступені відповідно до підпункту 7 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, згідно з Постановою КМУ № 567 від 27.07.2016)

УВАГА!!! Постанова втратить чинність від 31 грудня 2019 р. на підставі Постанови КМУ №567 від 27.07.2016 р. 

 

Чинна процедура проведення захисту дисертації на здобуття наукових ступенів доктора (кандидата) наук, перелік необхідних документів і зразки їх оформлення регламентуються «Положенням про спеціалізовану вчену раду», затвердженим наказом МОН №1059 від 14.09.2011 р. З документом можна ознайомитися за посиланням

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11

 

Здобувачам вчених звань

 

З Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженим наказом МОН № 13 від 14.01.2016 р. (зі змінами) можна ознайомитися за посиланням:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16

Порядок визначає загальний механізм присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам вчених звань вченими радами вищих навчальних закладів або вченими (науково-технічними) радами наукових установ, основні критерії оцінки їх науково-педагогічної або наукової діяльності, а також порядок позбавлення вчених звань.