Відділ хіміі гетероланцюгових полімерів і ВПС

 

viddil1_2

Завідувач відділу, доктор хімічних наук, професор, заслуженний діяч науки і техніки України Савельєв Ю.В.

Відділ хіміі гетероланцюгових полімерів і взаємопрникних полімерних сіток був створений у липні 2007 р. на базі відділу хімії гетероланцюгових полімерів*.  23 співробітники, з яких 4 доктори наук (3 професори) і 9 кандидатів наук.

*Відділ хімії гетероланцюгових полімерів створений у 1972 р. (початкова назва – відділ хімії лінійних полімерів, протягом 1972-1999 очолював доктор хімічних наук, професор, заслуженний діяч науки і техніки України  Греков А.П.; 1999-2006  відділ, який дістав назву  хімії гетероланцюгових полімерів очолював  доктор хімічних наук Савельєв Ю.В.).

 

 

Основні напрями досліджень

Синтез, механізм формування, методи створення та властивості гетероланцюгових полімерів в органічних,  водних середовищах та в масі і композитів на їх основі.

  • Розробка полімерних нанонаповнених систем на основі неорганічних наночасток різної природи.
  • Створення адгезивів та покриттів для захисту матеріалів різної природи від біотичних, абіотичних та техногенних деструктуючих чинників.
  • Розробка  екологічно безпечних водних полімерних дисперсій та матеріалів на їх основі.
  • Розробка біологічно активних полімерів та композитів на їх основі для захисту людини та довкілля.
  • Створення полімерних матеріалів на основі поновлювальної сировини природного          та   біотехнологічного походження  задля часткової  заміни   складників нафтосировинної природи та  біоконверсії матеріалів після закінчення терміну їх експлуатації.
  • Розробка методів створення біологічно  активних полімерних композитів на основі  іономерних вододиспергуючих поліуретанів та субстанцій мікробного походження.

 

 

 

 

 

Основні результати

Розроблено наукові основи створення та спрямованого регулювання властивостей водних іономерних поліуретанових дисперсій завдяки макромолекулярному конструюванню реагентів різної природи і протонуючих агентів. Створено екологічно безпечні,  економічно доцільні,  стабільні при зберіганні та розведенні  водою плівкотвірні водні поліуретанові дисперсії для сільського господарства, екзогенна обробка рослин якими сприяє їх захисту  від (а)біотичних стресів, забезпечуючи стабільно високу врожайність і екологічну чистоту продукції.

Створено нові наноструктуровані системи поліуретан(акрилат)-монтморилоніт як в органічному та водному  середовищах, так і в масі (на основі розроблених способів органофілізації монтморилоніту) з підвищеними фізико-механічними та  регульованими бар’єрними властивостями.

 

Створено поліфункціональні поліуретанові матеріали: адгезиви та покриття з підвищеними адгезійними та когезійними властивостями для надійного з’єднання різноманітних матеріалів і захисту різного типу поверхонь (метал, бетон, цегла, деревина) від руйнування під дією агресивних (а)біотичних і техногенних факторів довкілля.

 

Створено поліфункціональні (піно)поліуретанові матеріали при  частковій заміні вуглеводневої сировини на природовідновлювану рослинного та біотехнологічного походження з регульованим рівнем деградації в навколишньому середовищі після закінчення терміну їх експлуатації.

 

Cтворено (піно)поліуретанові біосумісні матеріали з пролонгованою бактерицидною активністю, самоадгезивними властивостями та місцевим знеболюючим ефектом як покриття для інфікованих ран та опіків для застосування в практичній медицині та медицині катастроф.

 

Створено поліуретани стійкі до біологічної деструкції, фунгіцидні відносно  пліснявих грибів шляхом модифікації активними домішками та/або структурно-хімічної модифікації.

 

Отримано блочні та еластичні сорбційні матеріали „(піно)поліуретан/активоване вугілля”  з функціями конструкційних елементів, які характеризуються високим рівнем сорбційних властивостей та стійкістю до біодеструкції.

 

 

 

WWW:       http://www.ihvs.kiev.ua

E-mail:       yusav@i.kiev.ua

Телефон:  +38 (044) 559-73-95

Факс:         +38 (044) 552-40-64