Відділ медичних полімерів

galatenko

Завідувач відділу – Галатенко Наталія Андріївна,

доктор біологічних наук, професор

вул. Харківське шосе, 48, м. Київ, 02160, Україна
тел./факс: +38 044 296 70 31, +38 044 291 03 63

email: politoks@merlin.net.ua

 

Коротка загальна характеристика відділу

Відділ створений 1965 року під керівництвом доктора хімічних наук, професора Т.Е. Ліпатової як відділ кінетики та механізмів реакцій полімеризації, де були започатковані розробки полімерів медичного призначення. З 1985 року відділ було перейменовано у відділ біосумісних полімерів та його очолював доктор біологічних наук, професор Г.О. Пхакадзе. У 1995 році відділ очолила доктор біологічних наук, професор Н.А. Галатенко, а в 1998 році відділ перейменовано у відділ полімерів медичного призначення.

Співробітниками відділу полімерів медичного призначення опубліковано 9 монографій та понад 700 наукових статей, одержано більше 100 авторських свідоцтв та патентів.

На даний час у відділі працює 17 співробітників, серед яких 2 доктори та 3 кандидати наук.

Відділ полімерів медичного призначення Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України атестований Національним Агентством з акредитації України як випробувальна лабораторія у відповідності з вимогами стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 в області токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, фізико-хімічних та фізико-механічних випробувань полімерів і виробів на їх основі медичного призначення, ватно-марлевих, гумових та латексних виробів медичного призначення, санітарно-гігієнічних виробів, медичного металевого інструменту (Атестат акредитації №2Т725 від 11.10.2013).

 

Основні напрями досліджень:

 • Розробка гідрофільних та гідрофобних полімерних матриць як ендогенних та екзогенних носіїв біологічно активних речовин.
 • Синтез та модифікація уретанвмісних полімерів біологічно активними сполуками та вивчення їх потенціальної ролі як полімерів медичного призначення.
 • Механізми взаємодії уретанвмісних полімерів з макромолекулами біологічно активних речовин.
 • Медико-біологічні та токсикологічні дослідження полімерів медичного призначення.

 

Науково-технічні розробки відділу:

 • пінополіуретанова композиція “Адгенол” для ендоскопічного лікування виразок шлунку та дванадцятипалої кишки;
 • пінополіуретанова композиція “Левкін” для лікування сполучнотканинних новоутворень за рахунок активації клітинного ланцюга імунної системи;
 • поліуретанова оболонка “Поліформ” для виготовлення ендопротезів молочних залоз;
 • поліуретановий матеріал «Поретан» з антибактеріальною дією для пластики аневризм кровоносних судин, виготовлення катетерів, дренажів, інкубаційних трубок;
 • високоефективні протиопікові покриття «Біогерм» і медичні пластирі для лікування ран та опіків «Біодерм», які стимулюють процеси тканинної регенерації та володіють широким спектром антимікробної дії;
 • конструкційні деталі для остеосинтезу, що призначені для оперативного з’єднання співставлених кісткових уламків та їх міцної фіксація;
 • клей медичний для склеювання або фіксації м’яких тканин, кісток, лоскотів шкіри, а також для прискорення процесів регенерації.

 

Наукові співробітники відділу:

Галатенко Наталія Андріївна – доктор біологічних наук, професор;

Рожнова Ріта Анатоліївна – доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник;

Кулєш Дмитро Володимирович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;

Карпенко Олена Сергіївна – кандидат хімічних наук, науковий співробітник;

Руденчик Тетяна Володимирівна – кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник;

Лукашевич Сергій Анатолійович – молодший науковий співробітник.

 

Список вибраних публікацій:

 1. Галатенко Н.А., Рожнова Р.А. «Биологически активные полимерные материалы для медицины» Київ, Наукова думка, 2013. – 211 с.
 2. Галатенко Н.А., Рожнова Р.А., Сальков И.И. Практика использования клея «Левкин» у больных с посттравматической ликворией // Реконструктивно-пластическая хірургія. – №2(15), 2010. – С. 54-60.
 3. Карпенко О.С., Демченко І.Б., Рожнова Р.А., Галатенко Н.А., Гомза Ю.П. Вивчення структури та властивостей фолатвмісних поліуретансечовин у модельному середовищі // Український хімічний журнал. – 2013. – Т. 79. – №7. – С. 70-74.
 4. Руденчик Т.В., Рожнова Р.А., Кулєш Д.В., Демченко І.Б., Галатенко Н.А., Кебуладзе І.М. Дослідження біосумісності нових епоксиполіуретанових композицій медичного призначення // Пластична та реконструктивна хірургія. – 2012. – № 1. – С. 18-24.
 5. Руденчик Т.В., Рожнова Р.А., Бондаренко П.О., Галатенко Н.А., Кісельова Т.О. Синтез і дослідження олігооксипропіленфумаратів та нових фумаратвмісних поліуретанів на їх основі // Полімерний журнал. – 2012. – Т.34. – №2. – С. 185-190.
 6. Руденчик Т.В., Рожнова Р.А., Давиденко В.В., Демченко І.Б. Механічні та теплофізичні властивості фумаратвмісних епоксиполіуретанових композиційних матеріалів, наповнених фероценом // Український хімічний журнал. – 2013. – Т.79, № – С. 121-125.
 7. Галатенко Н.А., Руденчик Т.В., Рожнова Р.А., Кулєш Д.В., Демченко І.Б. Фероценвмісні епоксиполіуретанові композиції як перспективний матеріал для пластики кісткових уражень // Полімерний журнал. – 2013. – Т.35. – № 2. – С. 192-197.
 8. Галатенко Н.А., Рожнова Р.А., Демченко И.Б., Андрюшина О.С., Кебуладзе И.М. Новые биологически активные пленочные покрытия // Пластична та реконструктивна хірургія – 2013. – №1. – С. 30-36.
 9. Маланчук В.А., Астапенко Е.А., Галатенко Н.А., Рожнова Р.А. Результаты исследования физико-механических свойств биодеградируемого полимера, используемого в реконструктивно-востановительной хирургии костей челюстно-лицевой области // Вісник проблем біології і медицини – 2013. – Вип. 2 (100). – С. 304-308.
 10. Галатенко Н.А., Рожнова Р.А., Маланчук В.О., Астапенко О.О. Біодеградабельний матеріал на основі поліуретан-епоксидних композицій як носій лікарських речовин // Пластична та реконструктивна хірургія. – 2014. – № 1-2. – С. 46-50.
 11. Кулєш Д.В., Галатенко Н.А., Рожнова Р.А., Ткач О.С. Патент на корисну модель «Клейова композиція для з’єднання м’яких тканин». Заявка №80117, 13.05.2013, бюл. №9.
 12. Галатенко Н.А., Рожнова Р.А., Бондаренко П.А., Руденчик Т.В. Патент на корисну модель «Полімерний композиційний матеріал для остеосинтезу». Заявка №76608 від 20.06.2012, 10.01.2013, бюл. №1.
 13. Рожнова Р.А., Руденчик Т.В., Бондаренко П.А., Галатенко Н.А. Влияние ферроцена на структуру и свойства эпоксиполиуретановых композиций // Высокомолекулярные соединения. Серия А. – 2014. – Т.56. – № 3. – С. 296-303.
 14. Rudenchyk T., Rozhnova R., Shtompel V., Galatenko N., Ostapuk S. Research on biodegradation of epoxy-polyurethane composites filled with ferrocene in the model biological medium // J. of Chemistry and Chem. Technology. – 2015. – Vol. 9, №1. – Р.61-68.
 15. Руденчик Т.В., Рожнова Р.А., Галатенко Н.А. Фумаратсодержащие эпоксиполиуретановые композиционные материалы наполненные ферроценом и динамика его высвобождения // Sciences of Europe, 2016. – № 5(5). – С. 93-99.
 16. Галатенко Н.А., Рожнова Р.А., Кулик Л.В., Кулєш Д.В. Особливості оцінки біологічної активності композиційних матеріалів з фолат-похідним фероцену для медицини // Хімія, фізика і технологія поверхні, 2016. – Т. 7, № 3. – С. 344-353.

Контактна інформація

WWW: http://www.ihvs.kiev.ua; http://www.polytox.com.ua
E-mail: politoks@merlin.net.ua
Телефон: +38 (044) 296-70-31
Факс: +38 (044) 502-54-84