Рада молодих вчених

 

Рада молодих вчених Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України (ІХВС НАН України) є представницьким органом з питань молодих вчених при дирекції, вченій раді та профкомі Інституту. Основними завданнями Ради є представлення інтересів і захист прав наукової молоді Інституту, сприяння їх науковій та творчій діяльності.

 

У своїй діяльності Рада молодих вчених керується чинним законодавством України, нормативними документами НАН України, Статутом Інституту і Положенням про Раду молодих вчених ІХВС НАН України.

 

Відповідно до Положення основними задачами ради молодих вчених є представлення інтересів наукової молоді на вченій раді, у дирекції та профкомі Інституту.

 

За дорученням вченої ради Інституту рада молодих вчених висуває кандидатури на здобуття (присудження) премій, стипендій та грантів для молодих науковців і проводить щорічний конкурс наукових досягнень молодих вчених Інституту для підтримки молодих вчених, які зробили значний внесок у наукову діяльність Інституту протягом поточного року.

 

За підтримки дирекції Інституту рада молодих вчених організовує та проводить конференції молодих вчених з високомолекулярних сполук з метою обговорення сучасних досягнень в галузі полімерів та для поширення зв’язків молодих вчених Інституту з науковою молоддю України та світу. Рада молодих вчених у повному складі також входить до локального організаційного комітету Української конференції з високомолекулярних сполук (ВМС), головним організатором якої є Інститут хімії високомолекулярних сполук.

 

До завдань ради молодих вчених також належить інформування молодих вчених про наукові заходи (конференції, конгреси, з’їзди, семінари, симпозіуми тощо) та конкурси (на присудження премій, стипендій, грантів тощо для молодих вчених), що проводяться в Інституті та за його межами.

 

Рада молодих вчених щорічно звітує про свою діяльність на загальних зборах молодих співробітників та аспірантів, а також на вченій раді Інституту.

 

Склад ради молодих вчених:

Голова

к.х.н.

Руденчик Т.В.

тел. 291-03-78

Секретар

к.х.н.

Пурікова О.Г.

тел. 291 02 32

Детальнішу інформацію Ви можете знайти на сайті Ради молодих вчених ІХВС НАНУ

http://ihvs-young.ucoz.com/