8 Відділ термостійких полімерів і нанокомпозитів

Завідувач відділу

finel

Файнлейб Олександр Маркович

Член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор

+38 (044) 291 02 71

E-mail: fainleib@i.ua, fainleib@nas.gov.ua

 

 

Відділ створено в березні 2021 року на базі лабораторії термостійких полімерів і нанокомпозитів, виокремленої у травні 2018 року, яка існувала з травня 2007 р. у складі відділу гетероциклічних полімерів і ВПС, а до 2007 р. – у відділі взаємопроникних полімерних сіток і систем. У відділі працює 9 спеціалістів, серед них 1 член-кореспондент НАН України, доктор наук, професор і 6 кандидатів наук.

Область наукових інтересів (Наукові напрямки)

 • Синтез та дослідження структури і фізичних властивостей термостійких гетероциклічних полімерів, кополімерів, мікро- і нанокомпозитів, у тому числі, полімерних пін і нанопористих плівок.
 • Вивчення кінетики тверднення реактопластів при формуванні композитів чи нанокомпозитів, вплив нанонаповнювачів на дані процеси.
 • Визначення експлуатаційних характеристик розроблених матеріалів та можливості їх використання як клеїв, покриттів, зв’язуючих для вугле-, скло- та органопластиків, електроізоляційних компаундів.
 • Розробка ефективних методів вторинного використання полімерних відходів і їх застосування у будівництві та у дорожній галузі.
 • Роботи з модифікації бетону, з отримання і дослідження композиційних матеріалів для різних галузей промисловості.

Останні наукові результати

В рамках наукового-технічного проекту «Розробка нанотехнологій виробництва гібридних органічно-неорганічних композитних наноматеріалів високої термостійкості  та адгезійної міцності і низьких діелектричних втрат для елементів авіації, ракетної техніки, мікроелектроніки» Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 р.» розроблено високоефективне зв’язуюче і технологію виготовлення на його основі без використання розчинників вуглепластиків з підвищеними термічними і фізико-механічними характеристиками на базі промислових епоксидних та ціанових смол, а також, поліедральних олігомерних сілсесквіоксанів для оснащення літаків та космічних апаратів. Створені композиційні матеріали, які пройшли успішні випробування і одержано акти використання результатів названої науково-дослідної роботи від ДП «Антонов» і ДП «КБ «Південне».

Створено наукову базу для комплексної хімічної утилізації полімерних відходів. Розроблено наукові принципи створення термоеластопластів (ТЕП) на основі відходів поліолефінів і гум. Розроблено ефективну, безвідходну технологію синтезу високоякісних ТЕП з відходів поліолефінів (поліетилену високого і низького тиску та поліпропілену) та відходів шинної гуми. Основна перевага методу полягає в тому, що утилізація відходів здійснюється екологічно безпечним, безвідходним та економічно вигідним шляхом зі створенням нових високоякісних матеріалів. Використання принципів хімічної компатибілізації дало змогу спрямовано регулювати структуру та властивості ТЕП на основі вторинної сировини. Розроблені матеріали практично не поступаються за властивостями кращим західним аналогам, синтезованим із первинної сировини, але значно дешевші і екологічно безпечні. Нова технологія запатентована та готується до впровадження у виробництво у дорожньому будівництві. У рамках чотирьох міжнародних проектів, що фінансувалися Європейською Спільнотою і США, а саме проекту INCO-Copernicus „Вторинна переробка гумової крихти і поліолефінових відходів шляхом створення термоеластопластів”, проекту УНТЦ № 3009 „Застосування принципів ВПС, динамічної вулканізації та опромінення для компатибілізації  і вторинного використання відходів поліетилену та гуми”, проекту УНТЦ № 3569 „Мікро- та макроармування асфальтобетонних дорожніх покриттів фіброматеріалами українського виробництва та їх відходами”, проекту № 4599 „Радіаційно-хімічна модифікація бетонів для підвищення довговічності споруд з екстремальними умовами  експлуатації” розроблено відповідні нові матеріали та ресурсозберігаючі технології. Запатентовано нові гумотехнічні вироби, модифікатори дорожнього одягу на основі вторинних полімерів, відходів гуми і поліамідного корду використаних автомобільних шин, модифікатори бетонів.

У рамках науково-технічного проекту «Розробка ефективних методів подовження ресурсу мостів  і будівельних конструкцій шляхом хімічної та радіаційно-хімічної модифікації бетонів” (2013-2015 рр.)» Цільової комплексної  програми наукових досліджень НАН України “Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин” (Ресурс) на основі вітчизняної промислово-доступної сировини розроблено і оптимізовано технологію радіаційно-хімічної модифікації бетону, одержано акти використання результатів науково-дослідної роботи.

Розроблено високо термостійкі полімерні субнанокомпозити з розміром частинок нанонаповнювача в діапазоні 0,5–1,0 нм. Розробляються нові підходи до створення пористих поліціануратів, одержано плівкові матеріали як мембрани, ефективні для розділення сумішей газів. Започатковані роботи щодо створення нових полімерних систем на основі відтворюваної рослинної сировини. Одержано перші результати щодо синтезу та дослідженню структури і властивостей високотермостійких полімерів з мономерів бісфталонітрилів вітчизняного виробництва та теплостійких зв’язуючих для вугле- та склопластиків аерокосмічного призначення на їх основі. На ДП «Антонов» отримано позитивні результати випробувань таких матеріалів, це підприємство зацікавлено в впроваджені розроблених матеріалів при виробництві літаків.

Розроблено наукові принципи хімічної та фізико-хімічної модифікації термостійких сітчастих поліціануратів. Синтезовано гібридні поліціануратні сітки, які містять у структурі хімічно вбудовані фрагменти епоксидних олігомерів, поліетерів, поліестерів або дієнових каучуків, поліціанурат-поліуретанові напів- та повні взаємопроникні полімерні сітки, пористі поліціанурати, вуглепластики та нанокомпозити, наповнені монтморилонітом, поліедральними олігомерними сілсесквіоксанами, вуглецевими нанотрубками тощо. Структура та властивості нових полімерних систем досліджено з використанням сучасних методів характеристики матеріалів. Обґрунтовано перспективність промислового використання розроблених полімерних матеріалів як мембран, клеїв, компаундів та матриць для композитів для застосування в електронній та аерокосмічній галузях промисловості.

Розроблено наукові принципи регулювання мікрофазової структури, фазового поділу та складу фаз в термопластичних ВПС, в тому числі на основі полімерів природного походження, в залежності від типу функціоналізації складових та їх наступної фізичної або реакційної компатибілізації.

Розроблено універсальні термостійкі полімерні композиції для використання при виготовленні адгезивів, герметиків, покриттів, мембран в аерокосмічній та електронній галузях промисловості.

Співробітники лабораторії брали участь у 17 міжнародних проектах, мали 34 персональні наукові гранти міжнародних організацій, активно співпрацюють з провідними вченими України, США, Франції, Великобританії, Німеччини, Італії, Греції, Польщі, Ізраїлю, Бразилії, Мексики, Індії, Угорщини, Узбекистану, Грузії, Азербайджану та ін., у тому числі з вченими інститутів НАН України, а саме з Інституту біоорганічної хімії і нафтохімії ім. В.П. Кухаря, Інституту ядерних досліджень, Інституту фізичної хімії ім. Л.В Писаржевського, Інституту проблем міцності ім. Г.С Писаренка, а також із вченими Національного аерокосмічного університету «ХАІ». Опубліковано спільні наукові статті зі співавторами з 25 закордонних університетів та наукових центрів 13 країн світу.

 

Науково-технічні розробки

 1. Ефективна утилізація полімерних відходів з виробництвом гідравлічних покриттів, підлог, покрівлі, ущільнюючих та з’єднуючих елементів для використання у автомобільній промисловості, будівництві та сільському господарстві.
 2. Розробка ефективного модифікатора для асфальтобетону на базі полімерних відходів, подовження ресурсу дорожніх покриттів.
 3. Розробка бетону з підвищеної міцністю, гідрофобністю, водо- та кислотостійкістю
 4. Безрозчинне полімерне зв’язуюче для термостійких вуглепластиків
 5. Термоеластопласти з шинної гуми та відходів поліолефінів
 6. Термостійкі полімерні трекові мембрани для газорозділення

Найважливіші публікації

 1. Fainleib A., Grigoryeva O., Starostenko O., Gusakova K., Grande Thermostable Nanoporous Polycyanurates. Akademperiodyka, Kyiv, 2023. – 112 р.  https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.477.112
 2. Thermostable Polycyanurates. Synthesis, Modification, Structure and Properties, (Ed: A. Fainleib), Nova Science Publisher, New York, 2011. – 362 р.
 3. Recent developments in polymer recycling, A. Fainleib, O. Grigoryeva, editors. Transword Research Network, Kerala, India, 2011, ‒ 291p.
 4. Grigoryeva O., Fainleib A., Sergeeva L.M. Thermoplastic polyurethane elastomers in interpenetrating polymer networks, in: „Handbook of Condensation Thermoplastic Elastomers”, editor S. Fakirov, WILEY-VCH, Germany, 2005, Сhapter 12, p. 325-354.
 5. Hu Z., Zhao D., Wang Y., Gong X., Huang L., Wang J., Wang S., Mao S., Grigoryeva O., Strizhak P., Fainleib A., Tang J. The Created Excellent Thermal, Mechanical and Fluorescent Properties by Doping Eu3+-Complex-Anchored Carbon Nanotubes in Polycyanate Resins. Nanomaterials 12(12), 2040 (2022).
 6. Günay T., Ahmedzade P., Hassanpour-Kasanagh S., Fainleib А., Starostenko O. Effect of maleic anhydride-grafted and gamma-irradiated recycled polypropylene on rheological properties of asphalt binder. Intern. Journal of Pavement Eng., 2022. https://doi.org/10.1080/10298436.2022.2046742.
 7. Thermally stable nanoporous cyanate ester resin/linear polyurethane networks created by nuclear technologies / A. Fainleib, O. Grigoryeva, O. Starostenko, K. Gusakova, V. Sakhno, A. Borzakovskiy, T. Kovalinska, B. Youssef, F. Gouanve, E. Espuche, D. Grande // Polymer, 2021, 228:123831.

https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.123831

 1. Improved mechanical, anti-UV irradiation and imparted Luminescence properties of Cyanate Ester Resin/unzipped Multiwalled Carbon Nanotubes/Europium nanocomposites / N. Yang, X. Qi, Di Yang, M. Chen, Y. Wang, L. Huang, O. Grygoryeva, P. Strizhak, A. Fainleib, J. Tang // Materials, 2021, 14:4244. https://doi.org/10.3390/ma14154244
 2. High performance multi-functional Cyanate Ester oligomer-based network and epoxy-POSS-containing nanocomposites: structure, dynamics and properties / V. Bershtein, A. Fainleib, P. Yakushev, D. Kirilenko, L. Egorova, O. Grigoryeva, V. Ryzhov, O. Starostenko // Polymer Composites, 2020, 41(5):1900.

https://doi.org/10.1002/pc.25506

 1. Effect of ionic liquids on kinetic peculiarities of dicyanate ester polycyclotrimerization and on thermal and viscoelastic properties of resulting cyanate ester resins / A. Fainleib, O. Grigoryeva, А. Vashchuk, O. Starostenko, S. Rogalsky, A. Rios de Anda, T.-T.-T. Nguyen, D. Grande // eXPRESS Polym. Lett., 2019, 13(5):469-483.

DOI:10.3144/expresspolymlett.2019.39

 1. High temperature phthalonitrile nanocomposites with silicon based nanoparticles of different nature and surface modification: Structure,dynamics, properties / V. Bershtein, A. Fainleib, P. Yakushev, D. Kirilenko, K. Gusakova, D. Markina, O. Melnychuk, V. Ryzhov // Polymer, 2019, 165(28):39-54. DOI:10.1016/j.polymer.2019.01.020
 2. Application of ionic liquids in thermosetting polymers: Epoxy and cyanate ester resins / A. Vashchuk, A.M. Fainleib, O. Starostenko, D. Grande // eXPRESS Polymer Letters, 2018, 12(10):898-917. DOI: 10.3144/expresspolymlett.2018.77
 3. Nanoporous Cyanate Ester Resins: Structure-Gas Transport Property Relationships / K. Gusakova, A. Fainleib, E. Espuche, O. Grigoryeva, O. Starostenko, F. Gouanve, G. Boiteux, J.-M. Saiter, D. Grande // Nanoscale Research Letters, 2017, 12:305 (p. 1-9) DOI: 1186/s11671-017-2071-3
 4. Silica subnanometer-sized nodes, nanoclusters and aggregates in Cyanate Ester Resin-based networks: structure and properties of hybrid subnano- and nanocomposites / V. Bershtein, А. Fainleib, K. Gusakova, D. Kirilenko, P. Yakushev, L. Egorova, N. Lavrenyuk, V. Ryzhov // Eur. Polym. J., 2016, 85С:375-389. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2016.10.047
 5. Acceleration effect of ionic liquids on polycyclotrimerization of dicyanate esters / A. Fainleib, O. Grigoryeva, O. Starostenko, A. Vashchuk, S. Rogalsky, D. Grande // eXPRESS Polym. Let., 2016, 10(9):722–729. DOI: 10.3144/expresspolymlett.2016.66
 6. The impact of ultra-low amounts of introduced reactive POSS nanoparticles on structure, dynamics and properties of thermostable polycyanurates / V. Bershtein, A. Fainleib, L. Egorova, O. Grigoryeva, D. Kirilenko, S. Konnikov, V. Ryzhov, O. Starostenko, P. Yakushev, M. Yagovkina // Eur. Polym. J., 2015, 67:128-142. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2015.03.022
 7. The Impact of Ultra-low Amounts of Amino-Modified MMT on Dynamics and Properties of Densely Cross-linked Cyanate Ester Resin / V. Bershtein, А. Fainleib, L. Egorova, K. Gusakova, O. Grigoryeva, D. Kirilenko, S. Konnikov, V. Ryzhov, P. Yakushev, N. Lavrenyuk // Nanoscale Res. Lett., 2015, 10:165. DOI: 10.1186/s11671-015-0868-5
 8. Annealing behavior and thermal stability of nanoporous polymer films based on high-performance cyanate ester resins / K. Gusakova, J.-M. Saiter, O. Grigoryeva, F. Gouanve, A. Fainleib, O. Starostenko, D. Grande // Polym. Degr. Stab., 2015, 120:402-409. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2015.07.009
 9. Thermoplastic elastomers based on recycled high-density polyethylene, ethylene–propylene–diene monomer rubber, and ground tire rubber / O.P. Grigoryeva, A.M. Fainleib, A.L. Tolstov, O.M. Starostenko, E. Lievana, J. Karger-Kocsis // J. Appl. Polym. Sci., 2005, 95(3):659-671. DOI: 10.1002/app.21177

 

Участь у міжнародних проектах

 1. 2022-2026 French-Ukrainian International Research Project “High-Temperature Resistant Polymeric Materials Based on Synthetic and Natural Phenols” IRP POLYTHERMAT Partners: Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE), Ingénierie des Polymères, Lyon I, France, Institute of Nuclear Research of NASU, Ukraine.
 2. 2017-2021 Nanoporous Thermostable Polymer Materials. France (CNRS) – Ukraine (NASU) Project: International Associated Laboratory (LIA). Project co-coordinator from Ukraine. Partners: Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE), Ingénierie des Polymères, Lyon I, France, Institute of Nuclear Research of NASU, Ukraine.
 3. 2016-2019 Strategic and targeted support for Europe-Ukraine collaboration in aviation research. AERO-UA project. Horizon 2020 (EU). Group leader. Partners: Intelligentsia Consultants, Luxembourg (Coordinator), Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation, Germany, TECHNOLOGY PARTNERS, Poland, University of Manchester, UK, Ivchenko-Progress, Zaporozhye, FED, Kharkov, Ukrainian Research Institute of Aviation Technology, Kyiv, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, National Aerospace University “KhAI”, Kharkov.
 4. 2011-2013 Turkish (TUBITAK) – Ukrainian (NASU) Project of Cooperation No 110M400. Partner: Ege University, Bornova/İzmir
 5. French (CNRS) – Ukrainian (NASU)

      2004-2005 Projects of Cooperation No 16813,

2006-2007 Projects No 18969 and No 18973,

      2008-2009 Project No 21294,

      2014-2015 Project No 26199

      2011-2013 PICS No 5700. Partners: Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est (ICMPE), Rouen University, Universiity Claude Bernard Lyon 1

 1. 2006-2007. ECONET Project, Egide, France). Partners: Rouen University, Ingénierie des Polymères, Lyon I, University of Lorient (France), Technical University of Lodz (Poland)
 2. STCU: 2003-2006. Project No 3009, EU,

            2006-2009. Project No 3569, USA,

2009-2011. Project No 4599, EU. Partners: Institute of Nuclear Physics of Academy of Sciences of Uzbekistan, Rouen University, France, Institute of Nuclear Research of the NASU, Institute of Polymer Materials of Academy of Sciences of Azerbaijan, State Road Research Institute of Ministry of transport of Ukraine, Tbilisi State University of Georgia, Research & Development Company “KROK” LTD, Ukraine

 1. 2001-2003. INCO-Copernicus Program, Contract No ICA2-CT-2001-10003, EU. Partners: University of Palermo (Italy), Kaiserslautern University (Germany), Institute of Chemical Physics of RAS (Russia).
 2. 19981999. INTAS-network Project, EU, 97-1936.

Персональні гранти

Файнлейб О.М.

2018 Національний інститут прикладних наук, м. Руан, Франція (INSA de Rouen, 1 місяць)

2016 Грант посольства Франції, Інститут хімії і матеріалів м. Тьє, Франція (2 тижні)

2014 Thalis грант, Національний технічний університет м. Афіни, Відділ фізики, Греція (1,5   місяці).

2011-2012 Грант PVE/CARES міністерства освіти Бразилії, Федеральний університет м. Ріо-де-Жанейро, Інститут макромолекул (12 місяців).

2009 Стипендія королівського наукового товариства Великої Британії, Імперський коледж Лондон, Група хімічної технології і технології полімерів і композитних матеріалів (1 місяць).

2008 Стипендія королівського наукового товариства Великої Британії, Імперський коледж Лондон, Група хімічної технології і технології полімерів і композитних матеріалів (1 місяць).

2006 Стипендія королівського наукового товариства Великої Британії, Імперський коледж Лондон, Група хімічної технології і технології полімерів і композитних матеріалів (2 місяці).

2004 Стипендія НАТО, Національний технічний університет м. Афіни, Відділ фізики, Греція (2 місяці).

2003 Стипендія королівського наукового товариства Великої Британії, Інститут технології полімерів і матеріалів, Університет м. Лафборо (2 місяці).

2001 Стипендія спеціальної американської навчальної бізнес програми (SABIT), Університет Північного Техасу, Відділ технології матеріалів, Дентон, TX, США (3 місяці). Стипендія НАТО, Національний технічний університет м. Афіни, Відділ фізики, Греція (2 місяці).

1999 Грант асоціації Фраунгофера, Інститут Фраунгофера по надійності і мікро інтеграції, Лабораторія полімерних матеріалів і композитів, Телтов, Німеччина  (3 місяці).

1998 Стипендія міністерства освіти, досліджень та технології Франції, Національний інститут прикладних наук (INSA), Лабораторія полімерних матеріалів, Ліон (5 місяців). Стипендія королівського наукового товариства Великої Британії, Інститут технології полімерів і матеріалів, Університет м. Лафборо (2 місяці).

 

Григор’єва О.П.

2021 Спільний проект CNRS (Франція) – НАНУ (Україна), Міжнародна французько-українська асоційована лабораторія (LIA), Університет Париж-Схід, Інститут хімії та матеріалів Париж-Схід, Тіє, Франція.

2019 Спільний проект CNRS (Франція) – НАНУ (Україна), Міжнародна французько-українська асоційована лабораторія (LIA), Університет Париж-Схід, Інститут хімії та матеріалів Париж-Схід, Тіє, Ліонський університет 1, Ліон, Франція.

2019 Спільний проект CNRS (Франція) – НАНУ (Україна), Міжнародна французько-українська асоційована лабораторія (LIA), Університет Париж-Схід, Інститут хімії та матеріалів Париж-Схід, Тіє, Ліонський університет 1, Ліон, Франція.

2018 Національний інститут прикладних наук, м. Руан, Франція (INSA de Rouen, 1 місяць)

2018 Спільний проект CNRS (Франція) – НАНУ (Україна), Міжнародна французько-українська асоційована лабораторія (LIA), Університет Париж-Схід, Інститут хімії та матеріалів Париж-Схід, Тьє, Франція.

2017 Спільний проект CNRS (Франція) – НАНУ (Україна), Міжнародна французько-українська асоційована лабораторія (LIA), Університет Париж-Схід, Інститут хімії та матеріалів Париж-Схід, Тьє, Франція.

2017 Проект “Horizon 2020 (ЄС)”, Спільний проект AERO-UA (ЄС-Національна академія наук України), осінній мітинг E-MRS, Варшава, Польща.

2016 Грант посольства Франції Інститут хімії і матеріалів м. Тьє, Франція (INSA de Rouen, 2 тижні)

2015 Спільний проект CNRS (Франція) – НАНУ (Україна), Інститут хімії та матеріалів Париж-Схід, Тьє, Франція.

2013 Спільний проект “PICS” CNRS (Франція) – НАНУ (Україна), INSA Університет Руана, Лабораторія «Дослідження та характеристика аморфних сполук та полімерів», Руан, Франція.

2013 Спільний проект CNRS (Франція) – НАНУ (Україна), Інститут хімії та матеріалів Париж-Схід, Тьє, Франція.

2013 Спільний проект TUBITAK (Туреччина) – НАНУ (Україна), Егейський Університет, Інженерний факультет, Департамент цивільного будівництва, Транспортний відділ, Борнова/Ізмір, Туреччина.

2011-2012 Федеральний університет Ріо-де-Жанейро, Інститут макромолекул, Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

2011 Спільний проект співпраці “PICS” CNRS (Франція) – НАНУ (Україна), Паризький інститут хімії та матеріалів, Тьє, Франція.

2011 Спільний проект співпраці “PICS” CNRS (Франція) – НАНУ (Україна), Лабораторія LECAP, Руанський університет, Франція.

2009 Спільний проект Королівського товариства Великої Британії та НАН України, Імперський коледж Лондона, факультет Хімічної інженерії, дослідницька група інженерії полімерів та композитів, Великобританія.

2008 Спільний проект Королівського товариства Великої Британії та НАН України, Імперський коледж Лондона, факультет Хімічної інженерії, дослідницька група інженерії полімерів та композитів, Великобританія.

2006 Ґрант Королівського товариства Великобританії, Імперський коледж Лондона, факультет хімічної інженерії, дослідницька група інженерії полімерів та композитів, Великобританія.

2004 Спільний проект CNRS (Франція) – НАНУ (Україна), Департамент досліджень полімерів, Університет Париж-XII, Париж, Франція.

2004 Спільний проект УНТЦ (профінансований ЄС та США), Національний технічний університет Афін, факультет фізики, Афіни, Греція.

2004 Ґрант НАТО, Національний технічний університет, фізичний факультет, Афіни, Греція.

2001 Ґрант НАТО, Національний технічний університет, фізичний факультет, Афіни, Греція.

1999 Грант НАТО-ASI, Університет Мінью, Португалія.

1999 Контракт, Інститут надійності та мікроінтеграції ім. Фраунгофера, філія “Полімерні матеріали та композити”, Берлін-Телтов, Німеччина.

1998 Грант Королівського товариства Великобританії, Інститут полімерних технологій та матеріалознавства в Університеті Лафборо, Лафборо, Великобританія.

1997 Мережевий грант INTAS, Національний технічний університет, факультет фізики, Афіни, Греція.

1997-1998 Контракт щодо проекту INCO-Copernicus, Інститут композитних матеріалів при Університеті Кайзерслаутерна, Кайзерслаутерн, Німеччина.

 

Старостенко О.М.

2017 Грант французького уряду для досвідчених науковців Grant gouvernement français (de l’Ambassade de France en Ukraine, FR) GRANT_NUMBER: 909717A, Інститут хімії і матеріалів м. Тьє, Франція (INSA de Rouen, 2 тижні)

2010 Grant of the Association of Supporters of the Leibniz Institute of Polymer Research Dresden, Germany (1 week);

2008 Відзнака НАН України для молодих вчених “Талант, Натхнення, Праця”.

2006 Лауреат Премії Президента України для молодих вчених за цикл робіт: “Розробка високоякісних і екологічно безпечних термопластичних полімерних композитів, у тому числі на базі побутових відходів поліетиленів і гум” 

20022004  Стипендія Президента України для молодих вчених

19982000  Стипендія НАН України для молодих вчених

 

Гусакова К.Г.

2018 Національний інститут прикладних наук, м. Руан, Франція (INSA de Rouen, 1 місяць)

2016 Грант посольства Франції Інститут хімії і матеріалів м. Тьє, Франція (INSA de Rouen, 2 тижні)

2017 AERO-UA Grant (EU)

2017 Премія Президента України для молодих вчених

2016 Грант Французького Посольства в Україні на реалізацію проєкта

20162018  Стипендія НАН України для молодих вчених

20142016  Стипендія Президента України для молодих вчених

2014 Personal Fellowship for investigations (France)

2012 Грант Президента України для обдарованої молоді

2007 Grant Fellowship PENED (Greece)

Співробітники відділу

У відділі працює 9 спеціалістів, серед них 1 доктор наук, професор і 6 кандидатів наук.

Файнлейб Олександр Маркович завідувач відділу, член-кореспондент НАН України, докт.хім.наук, професор. Тел: +380 (44) 291-02-71, e-mail: fainleib@i.ua, http://fainleib.jimdo. com

Григор’єва Ольга Петрівна старший науковий співробітник, канд.хім.наук, ст.н.с.   Тел: +380 (44) 291-03-22, e-mail: grigoryevaolga@i.ua

Старостенко Ольга Миколаївна старший науковий співробітник, канд.хім.наук, ст.дослідник. Тел: +380 (44) 291-03-22, e-mail: o_starostenko@ukr.net

Гусакова Крістіна Геннадіївна старший науковий співробітник, канд.хім.наук, ст.дослідник. Тел: +380 (44) 291-03-69, e-mail: polymernano@ukr.net

Трачевський Вячеслав Васильович старший науковий співробітник, канд.хім.наук., доцент. Тел: +380 (44) 291-02-32, e-mail: meches49@ukr.net

Іваненко Катерина Олексіївна – старший науковий співробітник, канд.фіз.-мат.наук, Тел: +380 (44) 291-02-32, e-mail: k_ivanenko@i.ua

Шульженко Діана Михайлівна – аспірант, інженер 1 категорії, Тел: +380 (44) 291-03-32, e-mail: shulzhenko_d@nas.gov.ua

Даниленко Інна Юріївна – технік, Тел: +380 (44) 291-03-32, e-mail: innadanylenko@ukr.net

Теселько Петро Олексійович – технік, канд.фіз.-мат.наук, Тел: +380 (44) 291-02-32, e-mail: esko@ukr.net