Основні наукові напрями

Про Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України на 2019-2023 роки:

http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-190130-30-0.pdf

 

Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-п

 

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки:

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14

 

Про хід реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 рр. та затвердження
плану заходів з її виконання на період 2019–2023 рр.