Відділ полімерних композитів

lebedev

Завідувач відділу

ЛЕБЕДЄВ Євген Вікторович

академік НАН України, доктор хімічних наук, професор

Заслужений діяч науки і техніки України

Харківське шосе, 48, 02160 Київ, Україна

Тел. +38 044 291 02 08

 

Загальна інформація

Відділ полімерних композитів організований в 1982 році, у відділі працюють 25 співробітників, з них 2 доктора наук, 12 кандидатів наук.

Науковий доробок відділу складає понад 300 наукових робіт і патентів на винахід.

Коло наукових інтересів відділу поєднує теоретичні та прикладні аспекти створення конструкційних матеріалів, покриттів, клеїв та герметиків з покращеними технологічними та експлуатаційними властивостями для різних галузей застосування. З результатами діяльності відділу більш детально можна ознайомитися в розділі Науково-технічні розробки відділу.

 

Основні напрями досліджень

Захисні полімерні матеріали з протикорозійними, антимікробними, фунгіцидними та антиобростаючими властивостями.

Адгезиви та технології клейового з’єднання матеріалів різного типу.

Полімери та полімерні композити з покращеною термічною і хімічною стійкістю.

Композиційні полімерні матеріали з високим рівнем провідності.

Полімерні сорбенти і гідрогелі.

Ресурсозбереження; полімерні композиційні матеріали на основі відновлювальної сировини.

Фотоактивні матеріали і покриття

 

Наукові співробітники відділу

Мамуня Євген Петрович, пр.н.с., д.ф.-м.н., проф.; тел. +38 044 291-02-20, e-mail: ymamunya@ukr.net.

Матюшов Віталій Федорович, пр.н.с., к.х.н.; тел. +38 044 559-31-18, e-mail: vivam@gmail.com.

Бей Ірина Миколаївна, н.с., к.х.н.; тел. +38 044 291-02-16, e-mail: irynabei@meta.ua.

Будзінська Віра Леонідівна, вчений секретар ІХВС НАН України, с.н.с., к.х.н.; тел. +38 044 291-02-97, e-mail: budzinska@meta.ua.

Гресь Олена Віталіївна, н.с., к.х.н.; тел. +38 044 291-02-02, e-mail: h_gres@mail.ru.

Давиденко Валерій Вікторович, с.н.с., к.х.н.; тел. +38 044 291-03-34, e-mail: vlavid@ukrpack.net.

Коляда Валерій Михайлович, пр.інж., к.х.н.; тел. +38 044 559-53-77, e-mail: monolit-polymer@mail.ru.

Ласковенко Нілла Миколаївна, с.н.с., к.х.н.; тел. +38 044 295-11-81, е-mail: nilla.laskovenko@gmail.com.

Малишева Тетяна Леонідівна, с.н.с., к.х.н.; тел. +38 044 291-03-46, e-mail: malysheva_tat@ukr.net.

Мишак Володимир Дмитрович, заступник директора з наукової роботи ІХВС НАН України, с.н.с., к.х.н.; тел. +38 044 292-80-41, email: vmyshak@ihvs.nas.gov.ua.

Слісенко Ольга Василівна, с.н.с., к.х.н.; тел. +38 044 291-02-16, e-mail: olgaslisenko@ukr.net.

Толстов Олександр Леонідович, с.н.с., к.х.н.; тел. +38 044 291-02-08, e-mail: tolstov@nas.gov.ua.

Юрженко Максим Володимирович, с.н.с., к.ф.-м.н.; тел. +38 (044) 291-02-20, email: 4ewip@ukr.net.

 

Список вибраних публікацій

 

Книги

 1. Фазовые процессы в гетерогенных полимерных системах (под ред. Е.В. Лебедева). Киев: Наукова думка, 2012, 432 c.
 2. Advances in progressive thermoplastic and thermosetting polymers, perspectives and applications (Ed. by Ye. Mamunya, M. Iurzhenko). Iasi: Tehnopress, 2012.
 3. Електроактивні полімерні матеріали. Київ: Альфа-реклама, 2013.

 

Статті

 1. Mamunya Ye.P., Davydenko V.V., Lebedev E.V. et al. Electrical and thermal conductivity of polymers filled with metal powders // Eur. Polym. J. 38 (2002) 1887-1897.
 2. Ласковенко Н.М., Лемешко В.М., Юрженко М.В., Лебедєв Є.В. Термостійкі органо-неорганічні наносистеми для модифікації органічних та кремнійорганічних полімерів – основи наноструктурованих антикорозійних покриттів // Фізико-хімічна механіка матеріалів. 8 (2010) 364-369.
 3. Ищенко С.С., Будзинская В.Л., Лебедев Е.В. та ін. Гибридные композиты на основе органо-неорганических золь-гель систем // Журнал прикладной химии. 84 (2011) 1866-1871.
 4. Лебедев Е.В., Шандрук М.И., Толстов А.Л. Полигетерокислоты как новый катализатор полимеризации эпоксидных соединений // Украинский химический журнал. 79 (2013) 68-69.
 5. Matyushov V.F., Tolstov A.L., Yaremov P.S., Ilyin V.G. Structure and adsorption properties of photoactive mesoporous titania-silica systems obtained by the hydrolysis of titanium tetrachloride in the presence of fine silica // Theoret. Experim. Chem. 49 (2013) 333-339.
 6. Слисенко О.В., Лебедев Е.В. Синтез гибридных нанокомпозитов на основе органомодифицированного силикагеля // Украинский химический журнал. 79 (2013) 51-57.
 7. Ласковенко Н., Протасов А., Коптева Ж. та ін. Антиобростаючі антикорозійні поліуретанові покриття // Фізико-хімічна механіка матеріалів. 10 (2014) 239-244.
 8. Будзінська В.Л., Давиденко В.В., Бровко О.О., Лебедєв Є.В. Вплив модифікованих ізоціанатів на теплофізичні характеристики органо-неорганічних композицій // Полімерний журнал. 36 (2014) 176-180.
 9. Мишак В.Д., Сірик О.М., Грищенко В.К., Лебедєв Є.В. Синтез, структура та властивості прищепленого кополімеру на снові кополімеру етилену з вінілацетатом і реакційноздатних олігомерів лляної олії // Украинский химический журнал. 80 (2014) 66-74.
 10. Iurzhenko M., Mamunya Ye., Boiteux G. et al. Relaxation processes in hybrid organic-inorganic polymer nanosystems polymerized in situ // Nanoscale Res. Lett. 9 (2014)
 11. Tolstov A.L. Preparation, structure and properties of hybrid polymer composites with silver clusters and nanoparticles // Theoret. Experim. Chem. 51 (2015) 74-95.

 

Науково-технічні розробки відділу

В’яжуче органосилікатне для виробництва пресованих виробів з відходів деревини і рослинництва. Технологія виробництва полімер-деревинних матеріалів.

Композиція поліуретанова для ортопедичних елементів.

Композиція епоксифенольна захисна.

Фотополімерні клеї та технологія склеювання мінерального та органічного скла, металів, кераміки, бетону, деревини, полімерів тощо.

Епоксидні клеї (в’яжучі) «холодного» тверднення призначені для виготовлення великогабаритних та нетермостійких виробів.

Клей електропровідний.

Покриття захисні для споруд, комунікацій комунального господарства та обладнання хімічної промисловості.

Покриття радіаційностійкі для сховищ радіоактивних відходів.

Композиції полімерні вогнестійкі для атомної енергетики та транспортного машинобудування.

Адгезиви для екстремальних умов експлуатації (від –263 до +200 оС).

Емаль модифікована поліуретанова антикорозійна протиобростаюча (ТУ У 0547041-018-2009).

Композиції полімерні для покриттів спортивних майданчиків (ТУ У 2201-05417041-026:2013).

Полімерна композиція для виготовлення інтраокулярних лінз (штучних кришталиків).

Контактна інформація

WWW: http://www.ihvs.kiev.ua
E-mail: tolstov@nas.gov.ua
Телефон: +38 (044) 291-02-08
Факс: +38 (044) 292-40-64