Аспірантура

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

оголошує набір в аспірантуру з відривом від виробництва (термін навчання – 4 роки)

(осінь 2023 року)

для підготовки докторів філософії в галузі природничих наук за спеціальностями

102 – Хімія (спеціалізація – хімія високомолекулярних сполук (02.00.06)

104 – Фізика та астрономія (спеціалізаціяфізика полімерів (01.04.19)

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра.

Вступники складають вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови в обсязі діючих програм для вищих навчальних закладів у вересні – жовтні місяці.

До вступних іспитів допускаються вступники, які пройшли співбесіду з передбачуваним науковим керівником (за наявності) або з Вченим секретарем ІХВС та отримали позитивну оцінку на поданий реферат з тематики запланованої наукової роботи.

Програми вступних іспитів в аспірантуру зі спеціальностей містяться на веб-сайті Інституту в розділі «Аспірантура».

Прийом документів здійснюється до  5 вересня 2023 року.

На час вступних іспитів Інститут гуртожитком не забезпечує.

Зарахування в аспірантуру – з 1 листопада 2023 року.

 

За довідками звертайтесь: 

тел. (044) 292-30-22 – відділ кадрів Інституту

тел. (044) 292-80-41 – учений секретар Інституту Будзінська Віра Леонідівна

е-mail: Budzinska@nas.gov.ua

Зарахування в аспірантуру відбувається на конкурсній основі за умов успішної здачі вступних іспитів з 1 листопада поточного року:

 

  • спеціальність хімія високомолекулярних сполук (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України), вул. Харківське шосе, 48.

Дата вступного іспиту зі спеціальності:  вересень 2023 року

Дата вступного іспиту з іноземної мови:  вересень 2023 року

  • співбесіда (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, кабінет вченого секретаря, 2-ий поверх), вул. Харківське шосе, 48.

Дата співбесіди:  вересень 2023 року.

Спеціалізації хімія високомолекулярних сполук (02.00.06);    

    фізика полімерів (01.04.19)   

Вступні випробуванняспеціальність; іноземна мова; презентація дослідницьких досягнень з наукової спеціальності (на екзамені зі спеціальності) – 09-27 вересня.

Документи, які подають вступники до аспірантури:

1. Заява на ім’я директора Інституту.

2. Копія диплома магістра із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).

3. Копія додатка до диплому про вищу освіту.

4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду

5. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи (для непрацюючих випускників ВНЗ – відділом кадрів Інституту).

6. Автобіографія.

7. Медична довідка про стан здоров’я за формою №086/о.

8. Список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності). Кандидати, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферат) з обраної ними наукової спеціальності;

9. Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).

10. Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності)

11. 3 кольорові фотокартки (3х4 см).

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали таких документів:

– паспорт;

– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

На період навчання в аспірантурі аспіранти забезпечуються гуртожитком.

Після закінчення аспірантури можливе працевлаштування в Інституті.

За довідками звертайтесь: 

Тел. (044) 559-11-97 – відділ кадрів Інституту

Тел. (044) 291-02-97 – учений секретар Інституту Будзінська Віра Леонідівна;

E-mail: Budzinska@nas.gov.ua