План роботи вченої ради

 

ПЛАН  РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ІХВС НАН УКРАЇНИ

НА І ПІВРІЧЧЯ 2021 р.

 

 

п/п

Зміст питання, що виносяться на розгляд

 Вченої ради

Строк

виконання

Відповідальний за підготовку питання
1. Про стан підготовки докторських та кандидатських дисертацій та стан виконання плану підготовки кадрів вищої кваліфікації за 2020 р.  (доп. здобувачі наукового ступеню) 28 січня Будзінська В.Л.

 

2. Про затвердження плану підготовки кадрів вищої кваліфікації на 2021 р. та 2021-2025 рр. 28 січня Будзінська В.Л.
3. План кошторису інституту на 2021 р. 28 січня Головний бухгалтер Кольченко М.П.
4. Затвердження робочих планів конкурсних фундаментальних тем за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок», цільової та відомчих фундаментальних і науково-технічних тем на 2021 р. 28 січня Будзінська В.Л.
5. Затвердження тематичного плану НДР Інституту на 2021 р. 28 січня Будзінська В.Л.
6. Про результати роботи ДВ ІХВС НАН України в 2020 р. 25 лютого Уланович  О.М.

Бровко О.О.

7. Про стан виконання плану заходів ЦО та Мобпідготовки за 2020 р. та завдання на 2021 р. 25 лютого Рибальченко А.М.

Бровко О.О.

8. Наукова доповідь завершеної фундаментальної відомчої загальноінститутської теми «Фундаментальні дослідження функціональних полімерів та композитів на їх основі» (шифр: 2.1.1.5-3), що виконувалася в рамках цільової Програми фундаментальних досліджень Відділення хімії НАН України 25 березня Бровко О.О.

Будзінська В.Л.

Зав. відділами

9. Наукова доповідь завершеної відомчої фундаментальної теми

«Наукові засади створення функціоналізованих полімерів і нанокомпозитів на основі природних сполук» (шифр: 2.1.1.3-7)

25 березня  

Рябов С.В.

 

10. Наукові доповіді завершених фундаментальних тем, що виконувалися в рамках конкурсної тематики Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення хімії НАН України:

«Оптимізація шляхів створення і властивостей поліуретанів різної структури та органо-(не)органічних гібридних, (нано)композитних і самоорганізуючих полімерних систем на їх основі» (шифр: 2.1.1.1-4)

«Наукові принципи створення композиційних матеріалів на основі полімерних матриць з компонентами синтетичного і природного походження» (шифр: 2.1.1.2-7)

«Розробка та дослідження властивостей композиційних полімерних матеріалів з використанням функціоналізованих олігомерів та органо-неорганічних і природно-синтетичних блоккополімерів» (шифр: 2.1.1.6-7)

25 березня  

 

 

 

 

Савельєв Ю.В.

 

 

 

Бровко О.О.

 

 

Грищенко В.К.

 

11.  Наукові доповіді завершених відомчих науково-технічних тем:

«Розробка технологічних композицій на основі природних полімерів та функціональних систем полімер-олігомер-ПАР для обробки поверхні металу» (шифр: 2.1.5.3-3НТ)

«Розробка композитних матеріалів на основі функціоналізованих полімерів та синтетичних наповнювачів»

(шифр: 2.1.5.5-3НТ)

«Розробка та дослідження властивостей гібридних композиційних полімерних матеріалів з використанням природних сполук» (шифр: 2.1.5.6-3НТ)

25 березня  

 

Рябов С.В.

 

 

Будзінська В.Л.

 

 

Грищенко В.К.

 

12. Атестація молодих вчених-стипендіатів Президента України і НАН України за IV кв. 2020 – І кв. 2021 р. 25 березня Бровко О.О.

Будзінська В.Л.

Колодюк Н.П.

13. Про хід виконання планових завдань відомчої, фундаментальної, науково-технічної тематики за І кв.2021 р. 25 березня Бровко О.О.

Будзінська В.Л.

Зав. відділами

14. Про пропозиції до нової фундаментальної відомчої  загальноінститутської теми,  що планується до виконання з 2022 р. в рамках цільової Програми фундаментальних досліджень ВХ НАН України (2022-2026 рр.) 29 квітня Бровко О.О.

Будзінська В.Л.

Зав. відділами

15. Про пропозиції до нової відомчої фундаментальної тематики науково-дослідних робіт, що планується до виконання з 2021 року (відділи №1, №2, №3, №6) 29 квітня Савельєв Ю.В.

Бровко О.О.

Рябов С.В.

Грищенко В.К.

16. Про пропозиції до відомчої науково-технічної тематики, що планується до виконання  з 2021 року (відділи №3, №5, №6) 29 квітня Рябов С.В.

Будзінська В.Л.

Грищенко В.К.

17. Про стан фінансового забезпечення наукових підрозділів інституту для виконання  відомчої тематики НДР у І-му кв. 2021 р. і виконання кошторису інституту в розрізі статей видатків. 29 квітня Головний бухгалтер

Кольченко М.П.

18. Про хід виконання планових завдань відомчої фундаментальної,  науково-технічної і конкурсної тематики за Комплексними Програмами НАН України за І півріччя 2021 р.  24 червня Бровко О.О.

Будзінська В.Л.

Зав. відділами

19. Про стан фінансового забезпечення наукових підрозділів інституту для виконання  відомчої тематики НДР у 2-му кв. 2021 р. і виконання кошторису інституту в розрізі статей видатків. 15 липня Головний бухгалтер

Кольченко М.П.

20. Кадрові питання за наявності Будзінська В.Л.
21. Поточні справи за наявності Будзінська В.Л.
22. Звіти про закордонні відрядження за наявності Колодюк Н.П.

 

 

Голова Вченої ради

д.х.н.,                                                                                                    Бровко О.О.

 

 

 

Учений секретар

к. х. н.                                                                                                   Будзінська В.Л.