Загальна інформація

Наказом Міністерства освіти і науки України №326 від 04.04.2018 р. в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.179.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних та фізико-математичних наук за спеціальностями 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» та 01.04.19 «Фізика полімерів» строком до 31 грудня 2020 року.

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.179.01

голова ради

Бровко Олександр Олександрович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, директор, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 02.00.06

заступник голови ради

Клепко Валерій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 01.04.19

вчений секретар ради

Бей Ірина Миколаївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 02.00.06

члени ради

Алексєєва Тетяна Трохимівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 02.00.06

Дінжос Роман Володимирович, доктор технічних наук, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, спеціальність 01.04.19

Желтоножська Тетяна Борисівна, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06

Колендо Олексій Юрійович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06

Колупаєв Борис Сергійович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри, Рівненький державний гуманітарний університет, спеціальність 01.04.19

Мамуня Євген Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 01.04.19

Мацуй Людмила Юріївна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач лабораторії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.19

Рябов Сергій Володимирович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 02.00.06

Савельєв Юрій  Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 02.00.06

Савченко Ірина Олександрівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.06

Шевченко Валерій Васильович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН  України, завідувач відділу, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 02.00.06

Штомпель Володимир Іванович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 01.04.19

Шумський Вадим Пилипович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, спеціальність 01.04.19

 

Контактна інформація

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

Харківське шосе, 48

м. Київ

02160

(044) 559-13-94 (голова спеціалізованої вченої ради, Бровко Олександр Олександрович)

(044) 291-02-16 (вчений секретар спеціалізованої вченої ради, Бей Ірина Миколаївна)

irynabei@meta.ua