Відділ фізико-хіміії полімерів

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Завідувач відділу, доктор хімічних наук

Бровко Олександр Олександрович

Коротка загальна характеристика відділу

Відділ фізикохімії полімерів створено у 1959 році. З 1965 року відділом керував академік НАН України Ю.С. Ліпатов, учень відомого вченого в галузі фізикохімії полімерів академіка В.А. Каргіна. Ю.С. Ліпатовим були закладені наукові напрями робіт відділу, розвиток яких дозволив в подальшому визначити принципово нові підходи до фундаментальних досліджень багатокомпонентних полімерних систем. З 2005 року завідувачем відділу була д.х.н. Тодосійчук Т.Т. З 2012 року відділ очолює д.х.н. Бровко О.О.

За час існування у відділі підготовлені 11 докторів наук та 49 кандидатів.

Результати досліджень узагальнені у 20 монографіях (включаючи 5 за кордоном), 3 довідниках, 1300 наукових статтях, 170 авторських свідоцтвах та патентах.

На даний час у відділі працює 14 співробітників, у тому числі 2 доктори наук і 10 кандидатів наук.

Основні напрями досліджень

Найважливіші результати за останні роки

Науково-технічні розробки відділу

Список вибраних робіт

Контактна інформація

WWW: http://www.ihvs.kiev.ua
E-mail: olbrovko@ukr.net
Телефон: +38 (044)  559-13-94