Загальна інформація

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Інститут хімії високомолекулярних сполук (ІХВС) НАН України – науково-дослідна установа Національної академії наук України, що входить до складу Відділення хімії НАН України.

Створений у 1958 році на базі лабораторії високомолекулярних сполук Інституту органічної хімії АН УРСР. До 1963 року інститут мав іншу назву: Інститут хімії полімерів та олігомерів.

Інститут є державною неприбутковою установою з правами юридичної особи. Економічну основу діяльності складає бюджетне фінансування.

Основними науковими напрямами ІХВС НАН України є:

  • хімія, фізикохімія та технологія функціональних полімерів і композитів на їх основі;
  • теоретичні основи модифікації синтетичних полімерів і композитів на їх основі природними полімерами та продуктами малотоннажної хімії;
  • теоретичні основи формування полімерів медичного призначення;
  • наукові засади формування функціональних органо-неорганічних полімерів та композитів на основі природних сполук

В Інституті працює та навчається:

наукових працівників – 131 (з них 14 – докторів наук, 63 – кандидати наук),
аспірантів – 9.
Загальна кількість співробітників – 215.