Наукова рада

Наукова рада з проблеми „ХІМІЯ І МОДИФІКАЦІЯ ПОЛІМЕРІВ”

 

Наукову раду з проблеми «Хімія і модифікація полімерів» при відділенні хімії НАН України створено з метою сприяння відділенню хімії НАН України у визначенні пріоритетних напрямів фундаментальних досліджень у полімерній хімії, проведенні координаційної роботи та підготовці експертних висновків.

Основними завданнями наукової ради є оцінка стану та перспектив розвитку фундаментальних досліджень в  галузі хімії і модифікації полімерів, визначення найбільш перспективних напрямів досліджень, підготовка експертних висновків щодо об’єктів наукової та науково-технічної експертизи, сприяння поглибленню взаємодії науки та освіти, вирішенню питань підготовки та атестації наукових кадрів, встановлення та розвиток наукових зв’язків з міжнародними та зарубіжними науковими об’єднаннями та організаціями, організація та проведення наукових конференцій, шкіл, семінарів тощо.

Чинний склад наукової ради, до якого увійшли 24 провідних вчених України в галузі полімерної науки, представники наукових центрів України: Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Донецька, Одеси, Івано-Франківська, Рівного, затверджено Рішенням Бюро Відділення хімії НАН України (протокол №4, §23 від 14.06.2016 р.)

 

СКЛАД РАДИ:

Голова ради – Є.В. Лебедєв, академік НАН України, доктор хім. наук, професор, почесний директор Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, м. Київ

Заступник голови ради – Ю.В. Савельєв, доктор хім. наук, професор, зав. відділу Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, м. Київ

Вчений секретар ради – І.М. Бей, канд. хім. наук, науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, м. Київ

В.Л. Авраменко, канд. техн. наук, професор, зав. кафедри Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Міністерство освіти і науки України, м. Харків

В.О. Білошенко, доктор техн. наук, професор, заст. директора з наукової роботи Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України

О.О. Бровко, доктор хім. наук, директор Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, м. Київ

М.В. Бурмістр, доктор хім. наук, професор, зав. кафедри Українського державного хіміко-технологічного університету, Міністерство освіти і науки України, м. Дніпро

І.С. Волошановський, доктор хім. наук, професор, зав. кафедри Одеського Національного університету ім. І.І. Мечнікова, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса

С.А. Воронов, доктор хім. наук, професор, зав. кафедри Національного університету “Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України, м. Львів

В.К. Грищенко, канд. хім. наук, провідний науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, м. Київ

А.М. Каратєєв, доктор хім. наук, професор, зав. кафедри Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Міністерство освіти і науки України, м. Харків

В.В. Клепко, доктор фіз.-мат. наук, професор, заст. директора з наукової роботи Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, м. Київ

О.Ю. Колендо, доктор хім. наук, професор, зав. кафедри Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, м. Київ

Б.С. Колупаєв, доктор хім. наук, професор, зав. кафедри Рівненського гуманітарного університету, Міністерство освіти і науки України, м. Рівне

Є.П. Мамуня, доктор фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, м. Київ

В.О. Пахаренко, доктор техн. наук, професор, зав. кафедри Національного університету технологій та дизайну, Міністерство освіти і науки України, м. Київ

О.А. Пуд, доктор хім. наук, професор, зав. відділу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, м. Київ

Р.А. Рожнова, доктор хім. наук, провідний науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, м. Київ

С.В. Рябов, доктор хім. наук, зав. відділу Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, м. Київ

В.А. Свідерський, доктор техн. наук, професор, зав. кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, Міністерство освіти і науки України, м. Київ

О.В. Суберляк, доктор хім. наук, професор, зав. кафедри Національного університету “Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України, м. Львів

В.В. Шевченко, чл.-кор. НАН України, доктор хім. наук, професор, зав. відділу Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, м. Київ

В.В. Шибанов, доктор хім. наук, професор, зав. кафедри Української академії друкарства, Міністерство освіти і науки України, м. Львів

О.В. Шийчук, доктор хім. наук, професор, професор кафедри Прикарпатського Національного університету ім. В. Стефаника, Міністерство освіти і науки України, м. Івано-Франківськ

 

Контактна інформація

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

Харківське шосе, 48

м. Київ

02160

(044) 559-73-95 (заступник голови ради, Савельєв Юрій Васильович)

(044) 291-02-16 (вчений секретар ради, Бей Ірина Миколаївна)

irynabei@meta.ua