Протокол вченої ради Інституту від 27.01.2022

У відповідності до протоколу конкурсної комісії від 26.01.2022 р. №1 та протоколу вченої ради Інституту від 27.01.2022 р. №1 на вакантну посаду молодшого наукового співробітника із спеціальності 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук обрано провідного інженера відділу хімії гетероланцюгових полімерів та взаємопроникних полімерних сіток к.х.н. Бондарук О.М.